Provozní řád DIAMANT bar & club

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu do provozovny s tímto provozním řádem.

Vstupem do provozovny návštěvník souhlasí a řídí se jednotlivými body provozního řádu.

Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků provozovny. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky provozovny z obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování.

Do provozovny v době konání diskotéky v pátek a v sobotu je povolen vstup pouze osobám starším 15 let včetně. Host je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti, ze kterého je patrné datum narození ve spojení s fotografií.

Do provozovny není povoleno vnášet zbraně jakéhokoliv typu a látky nebezpečné či ohrožující život či zdraví.

Do provozovny není povoleno vnášet a používat pyrotechniku.

Do provozovny není povoleno vnášet a následně konzumovat drogy, vlastní jídlo a nápoje. V případě porušení bude host vykázán z provozovny.

Do provozovny není povolen vstup zvířatům.

Za osobní cennosti si návštěvník vždy odpovídá sám.

Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny návštěvníka nevhodně oblečeného (znečistění, roztrhaný, zapáchající oděv, apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek, agresivní osoby, nebo jiného nevhodného stavu.

Do provozovny není povolen vstup ve sportovním, pracovním či neúhledném oděvu (například: maskáčové oblečení, šusťáky, tepláky, apod.).

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat o nahlédnutí do dámských tašek a kabelek, uzná-li to za nezbytně nutné. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit osobu, která odmítá předložit svou tašku, kabelku k nahlédnutí.

Jakýkoliv projev agrese je v provozovně nežádoucí a host bude vykázán.

Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v provozovně.

Každý host je povinen uposlechnout pokynů manažera provozu, barmana provozu či ostrahy provozu v opačném případě může být vykázán z provozovny.

V případě evakuace provozovny je host povinen se řídit pokyny manažera provozu, barmana provozu či ostrahy provozu.

Provozovatel přísně zakazuje návštěvníkům vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky (zázemí provozovny, prostor za barem, skladové prostory, prostory pro personál, apod.)

Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat hosta z provozovny při nevhodném chování a porušení některého z bodů uvedených v provozním řádu, a to bez náhrady vstupného v případě, že již bylo uhrazeno.

V prostorách provozovny je instalován kamerový systém se záznamem.

Host vstupem do provozovny souhlasí s pořízením fotografií v prostorách provozovny a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán, popelníky, drobné dekorace a jiné předměty). Při úmyslném poškození či zdemolování majetku, nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.

Seznam alergenů je v provozovně vyvěšen a na vyžádání ho ochotně sdělí obsluha.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Provozní řád naleznete v elektronické podobě na našich webových stránkách www.diamantbaraclub.cz a na facebookových stránkách Diamantbarclub.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny v provozním řádu.

Provozovatel: Martina Slaimi, Jižní 368, 289 12 Třebestovice, IČ: 03092968